Každou neděli

Od 9:00 do 11.00 hodin

Prodej pstruhů

z vlastního chovu od plůdku

Pstruh duhový: 170 KČ/1 kg

Pstruh potoční: 230 KČ/1 kg

Jiný den dle dohody na telefonních číslech: 379 795 262 nebo 606 482 814

Směrové tabule pod Díly - směr Postřekov

Nebo na farmářských trzích na náměstí Republiky v Plzni (před renesanční radnicí)